Dolors Bargalló: Les dones de l'Esquerra


Maria Dolors Bargalló va ser una important militant republicana, que va destacar pel seu esperit de sacrifici i la defensa de la condició de les dones durant l'època republicana i en la posterior guerra civil.

Dins Esquerra Republicana, va ser una important propagandista, a més de col·laborar en les publicacions Fornal, Foment, la Humanitat, l'Opinió o Companya, amb articles de caire social i polític.

Va ser nomenada secretària del Comitè Central del Front Únic Esquerrista de Catalunya i va participar en el Primer Congrés Nacional de la Dona, en el qual va presentar la ponència titulada "La incorporació de la dona a les branques del treball".

Va ser la principal oradora d'ERC, el que la va dur a participar en diferents mítings importants, com ara el celebrat a la Plaça Monumental de Barcelona el 7 de març de 1937, en motiu del dia Internacional de la Dona Antifeixista.

El novembre de 1937 fou escollida presidenta de la Unió de Dones de Catalunya.

Després de la guerra civil, s'exilià a Mèxic (on arribà l'any 39) i va treballar en una fàbrica de teixits. Com a membre de l'Orfeo Català de Mèxic va ser responsable del programa radiofònic "L'hora catalana".

Va formar part del Secretariat de la Comissió Organitzadora de la Conferència Nacional Catalana que va tenir lloc a Mèxic de l'11 al 13 de setembre de l'any 1953.