Fidela Renom: Els drets de les dones


Va néixer a Sabadell el 18 de gener de 1891. Era neta de Josep Soler Riera. i filla de Manuel Renom i Dolors Soler. Es va casar amb Joan Romeu Ribas i van tenir tres fills: Joan, Mateu i Enric. El seu fill gran va morir com a oficial republicà a la Sierra Trapera el gener de 1939. El seu fill petit va morir fent el servei militar amb les tropes franquistes a la Vall d'Aran.

De molt jove havia ingressat en el Centre d’Estudis Psicològics, en el qual es va convertir en promotora destacada organitzant actes i conferències. Formava part també la societat d’actes civils l’Emancipació, dedicada especialment als enterraments civils.

Va ser la primera consellera municipal elegida per elecció popular dins la candidatura del Cercle Republicà Federal i elevada a regidora l'1/02/1934 (fins 1936), en l'Ajuntament republicà presidit per Magí Marcè Segarra. Va ser una decidida defensora dels drets civils i, en especial, dels de la dona treballadora, dins de la Lliga Feminista. També va impulsar el cos d’infermeres laiques i dues guarderies per a nens i obrers, una de les quals dirigia personalment. Va reformar i modernitzar també la Clínica de Maternologia, que fins aleshores no tenia ginecòleg titulat.

El 1939 va exiliar-se a França i no va tornar fins el 1947. El 1961 va tornar a la seva tasca d'assistència social, preocupant-se especialment per la vellesa. Al final de la seva vida encara conservava el caràcter combatiu i durant la seva estada a la Residència de les Llars Mundet va col·laborar activament al periòdic trimestral Mundet-Paradís, formant part del consell de redacció.

La imposició del règim franquista lògicament va congelar qualsevol intent de fomentar la participació femenina a la política local, i va confinar les dones a la llar i la família, en un model que les privava totalment de drets de representació. L’únic espai públic reservat a les dones va ser la Sección Femenina, entitat dedicada al foment dels valors nacional catòlics, que a Sabadell va liderar Magda Coret.

Fidela Renom va morir a Barcelona l’11 de setembre de 1987.